Snel naar

Disclaimer

 

Geldigheid van weergegeven prijzen en afbeeldingen

Als door een menselijke of een technische fout een prijs, omschrijving of andere voorwaarde(n) van een product of dienst foutief is/zijn weergegeven in deze webshop en tegen deze foutief weergegeven prijs of voorwaarde(n) is besteld, kan Beko Techniek weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de foutief weergegeven prijs of voorwaarde(n). Prijzen zijn geldig op het moment van publicatie in deze webshop, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Afbeeldingen van artikelen die getoond worden kunnen enigszins afwijken van de uiteindelijk geleverde versie.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel onze webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Beko Techniek niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud hiervan kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Voorbehoud

Prijzen en condities van promotieacties worden vastgesteld op de ten tijde van de voorbereiding van de actie geldende inkoopprijzen. In geval van stijgende inkoopprijzen in de periode tussen de planning van de actie en de uitvoering van de actie, behoudt Beko Techniek zich het recht voor om de stijgende inkoopprijzen door te berekenen in de actieprijs en/of de betreffende actie voortijdig te beëindigen.

Bedrijfsnaam:
Contactpersoon:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Neem contact met mij op over: