Aanpassing verkoopvoorwaarden

 

Momenteel stijgen de prijzen voor energie, grondstoffen, elektronica en arbeid snel door schaarste, bottlenecks in productieprocessen en beperkte transportcapaciteiten. Dit heeft als uitkomst dat diverse producenten en leveranciers moeilijkheden hebben om op tijd producten te kunnen leveren tegen vaste prijzen. Ook de leveranciers van Beko Techniek ontkomen hier niet aan. Ze geven langere levertijden af dan gebruikelijk het geval is en ook de (inkoop)prijzen fluctueren. Omdat deze ontwikkeling sterk van invloed is op onze bedrijfsvoering, zijn we genoodzaakt om onze verkoopvoorwaarden te wijzigen.

De wijzigingen gelden tot nader order en zijn als volgt:

► Uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen;

► Prijzen en condities van promotieacties worden vastgesteld op de ten tijde van de voorbereiding van de actie geldende inkoopprijzen. In geval van stijgende inkoopprijzen in de periode tussen de planning van de actie en de uitvoering van de actie, behoudt Beko Techniek zich het recht voor om de stijgende inkoopprijzen door te berekenen in de actieprijs en/of de betreffende actie voortijdig te beëindigen;

► Afgegeven levertijden zijn onder voorbehoud;

► Beko Bakkerij Techniek B.V. is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade door een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, indien de tekortkoming verband houdt bovenstaand gerelateerde omstandigheden.

► Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft de opdrachtgever in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst.

Wij hopen op begrip hiervoor.

 

Bedrijfsnaam:
Contactpersoon:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Neem contact met mij op over: