Wijziging verkoopvoorwaarden

19 april 2021 |

Wijziging verkoopvoorwaarden als gevolg van Covid-19
U heeft vast in de media gelezen dat er diverse producenten en leveranciers, als gevolg van Covid-19, moeilijkheden hebben om op tijd producten te kunnen leveren. Lockdowns in diverse landen leiden in toenemende mate tot meer en grotere grondstoffentekorten, bottlenecks in productieprocessen en beperkte transportcapaciteiten. Naast vertraagde levering is ook het gevolg dat prijzen voor grondstoffen zoals staal, kunststof en elektronica onverminderd en substantieel stijgen. Ook leveranciers van Beko Techniek ontkomen hier niet aan. De afgelopen weken geven leveranciers van Beko Techniek langere levertijden af dan gebruikelijk het geval is. Omdat deze ontwikkeling van invloed is op onze bedrijfsvoering, zijn we genoodzaakt om per direct onze verkoopvoorwaarden te wijzigen.

De wijzigingen gelden tot nader order en zijn als volgt:
► Uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen;
► Afgegeven levertijden zijn onder voorbehoud onvoorziene omstandigheden;
► Beko Bakkerij Techniek B.V. is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade door een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen, indien de tekortkoming verband houdt met Covid-19 gerelateerde omstandigheden.
► Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft de opdrachtgever in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst.

Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Terug naar overzicht