Trends en ontwikkelingen koelen & vriezen

20 april 2018 |

Ontwikkelingen op het gebied van koelen en vriezen
‘Zorg dat installaties toekomst-proof zijn’

Kies voor koel- en vriesinstallaties die toekomst-proof zijn, adviseren leveranciers. Hierbij spelen onder meer de keuze voor integratie van systemen, warmteterugwinning en natuurlijke koudemiddelen een rol. Groot voordeel is dat deze toepassingen milieuvriendelijker en energiezuiniger zijn. Inmiddels is het mogelijk om voor één centraal systeem te kiezen, waarop alle koelingen aangesloten zijn. Hierdoor kan de koeling in de winkel gratis meedraaien op de koeltechniek in de (banket)bakkerij.


Door Wendy Noordzij | Bakkerswereld nummer 4

[.......]Koudemiddelen
KOMA KTI en Beko Techniek werken sinds eind 2017 samen om de Nederlandse bakkerijbranche kwalitatieve, duurzame, ecologisch verantwoorde koeltechnische oplossingen te bieden. De belangrijkste trends hebben volgens J. Jongenelen, sales- en marketingmanager van KOMA KTI, en Arthur Vos, communicatiemanager van Beko Techniek, te maken met de integratie van systemen, de keuze voor natuurlijke koelmiddelen en hygiëne-eisen.

De keuze van milieubewuste koudemiddelen voor de toekomst is een onderwerp waarmee elke bakkerij geconfronteerd wordt, merken ze. ‘Op basis van wetgeving worden koudemiddelen met een hoge GWP-waarde (Global Warming Potential, die de mate aangeeft waarin een gas bijdraagt aan het broeikaseffect) tot 2030 uit gefaseerd.’ Dit heeft gevolgen voor koel- en vriesinstallaties, maar ook voor aircosystemen. ‘Bij nieuwbouw of renovatie van bakkerijen zal hier terdege rekening mee gehouden moeten worden. KOMA past het productieprogramma zodanig aan dat er een complete range oplossingen voor de bakkerij geboden kan worden, die aan alle eisen voldoet.’ Natuurlijke koudemiddelen zijn de toekomst, benadrukt Vos. ‘Voordeel hiervan is onder meer een lage GWP, waardoor ze toekomst-proof zijn. Een nadeel is dat er meer aandacht moet komen voor de veiligheidsaspecten tijdens de engineering, installatie en de werking.’Coolbake oplossing
Ook het loskoppelen van de directe relatie tussen productie, verkoop en de bezorging van bakkerijproducten is een ontwikkeling die we in de bakkerij tegenkomen, vervolgt Jongenelen. ‘Door het toepassen van een KOMA Coolbake oplossing heeft de klant een oplossing om vers en flexibel te werken en bovendien de rentabiliteit te verhogen. Met de Coolbake kun je bijvoorbeeld half afgebakken brood meerdere dagen bewaren. Met een flinke serieproductie kun je een goed rendement maken en op elk moment van de dag vers brood aanbieden.’

Vos benadrukt dat er geen standaard oplossing is. ‘Voor Beko Techniek en KOMA is elk koel- en vriesvraagstuk een stuk maatwerk dat begint met een gedegen inventarisatie van mogelijkheden, wensen en eisen. Vervolgens professionele advisering om er zeker van te zijn dat een bakker voor zijn specifieke situatie de juiste oplossing heeft. Hierbij spelen technische en economische eisen mee. Type installaties die vaak ingezet worden zijn de deegconditioneringsautomaten KOMA Sunriser, CDS en invriesinstallaties, zoals als een IBF Blast Freezer. Dit leidt hogere flexibiliteit bij productieprocessen, langere ‘rijp’processen waarbij een product nauwgezet geconditioneerd aan kwaliteit kan winnen.’Warmteterugwinning
Daarnaast wordt warmteterugwinning als proces steeds meer toegepast, merkt Jongenelen. ‘Op basis van de totale energiebalans van de bakkerij biedt het mogelijkheden om de ‘carbon footprint’ te verkleinen. Warmteterugwinning speelt hierin een rol, hoewel natuurlijk altijd de vraag blijft in hoeverre de investering in apparatuur en subsidiemogelijkheden het totale kostenplaatje interessant maakt.’

Verder is het op het gebied van energiebesparing belangrijkst dat het juiste ontwerp van basiscomponenten in de installatie aanwezig is. Vos legt uit: ‘Compressoren, condensors en verdampers, in combinatie met de juiste regeltechniek, bepalen in hoeverre de installatie energiezuinig kan functioneren. Indien hier de juiste componenten worden gekozen heeft men de eerste winst al behaald. Vaak worden hieraan concessies gedaan die in de dagelijkse praktijk niet meer te compenseren zijn. Overige maatregelen die een rol spelen zijn: frequentie geregelde compressoren en ventilatoren, EC-klasse ventilatoren, elektronische expansieventielen, ruim bemeten condensors en de juiste koudemiddelkeuzes voor het gewenste temperatuurbereik.’

Jongelen en Vos adviseren om voor een partner te kiezen met veel expertise in de ontwerpfase. ‘In deze fase worden belangrijke keuzes gemaakt voor praktische toepassingen, energiezuinigheid, flexibiliteit en rendement. Zekerheid speelt een grote rol. Zorg voor een zo laag mogelijke total cost of ownership in combinatie met de hoogst mogelijke flexibiliteit en kwaliteit in de uitvoering.’

[.......]

Terug naar overzicht