Nieuw adres Beko Techniek - Wijchen

07 maart 2023 |

__________________________________________________________________________________

Per 1 april 2023 heeft de hoofdvestiging van Beko Techniek te Wijchen een nieuw bezoek-, aflever- en correspondentieadres.
Telefoonnummers en e-mailadressen blijven ongewijzigd. 

Adres per 1 april 2023
Beko Techniek
Bijsterhuizen 5022
6604 LZ WIJCHEN
NEDERLAND

Tijdens de verhuizing op 30 & 31 maart en 1 & 2 april kan het zijn dat we wat lastiger bereikbaar zijn. Natuurlijk proberen we de overlast tot een minimum te beperken. We hopen op uw begrip hiervoor.
__________________________________________________________________________________

As of April 1st 2023, the head office of Beko Techniek in Wijchen has a new visiting, delivery and correspondence address. Telephone numbers and email addresses remain unchanged.

Address as of April 1st 2023:
Beko Techniek
Bijsterhuizen 5022
6604 LZ WIJCHEN
THE NETHERLANDS

During the move on March 30th & 31th and April 1st & 2nd, it may be that we are difficult to reach. Of course we try to keep the inconvenience to a minimum. We hope for your understanding in this.
__________________________________________________________________________________

Ab dem 1. April 2023 hat der Hauptsitz von Beko Techniek in Wijchen eine neue Besuchs-, Liefer- und Korrespondenzadresse. Die Telefonnummern und E-Mail-Adressen bleiben unverändert.

Adresse ab 1. April 2023:
Beko Techniek
Bijsterhuizen 5022
6604 LZ WIJCHEN
NIEDERLANDE

Beim Umzug am 30. & 31. März und 1. & 2. April kann es sein, dass wir etwas schwieriger zu erreichen sind. Natürlich versuchen wir, die Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten. Dafür hoffen wir auf Ihr Verständnis.
_________________________________________________________________________________

Depuis le 1er avril 2023, le siège social de Beko Techniek à Wijchen a une nouvelle adresse de visite, de livraison et de correspondance. Les numéros de téléphone et adresses e-mail restent inchangés.

Adresse au 1er avril 2023:
Beko Techniek
Bijsterhuizen 5022
6604 LZ WIJCHEN
LES PAYS-BAS

Lors du déménagement des 30 & 31 mars et 1 & 2 avril, il se peut que nous soyons un peu plus difficile à joindre. Bien sûr, nous essayons de minimiser les inconvénients. Nous comptons sur votre compréhension pour cela.
__________________________________________________________________________________

 


Terug naar overzicht

Bekijk ook:

21 februari 2023
09 februari 2023
08 februari 2023