IJken & kalibreren

31 oktober 2021 |

IJken en kalibreren Balance Scale Icon - Download in Colored Outline Style

Het bepalen van gewichten of temperaturen moet zeer nauwkeurig gebeuren, het is het uitgangspunt van uw productieproces. Een betrouwbare, nauwkeurige weegschaal (of thermometer) is dan ook onontbeerlijk. Veelal is het zelfs een wettelijke vereiste. Een juiste (temperatuur- of) gewichtsvaststelling leidt immers tot het beste eindproduct. Hier komen vaak de termen "ijken" en "kalibreren" om de hoek kijken.

Maar wat betekenen deze termen eigenlijk?

En wat is het verschil?

IJken

IJking is het relateren van een meetmethode aan een wettelijk erkende standaard. Door een ijking wordt een meetinstrument officieel geschikt verklaard voor metingen waaraan wettelijke nauwkeurigheidseisen worden gesteld, zoals metingen waarvan het resultaat wordt gebruikt om een (kost)prijs te bepalen. Bij een ijking wordt gecontroleerd of een weegschaal (nog) aan de gestelde weegspecificaties voldoet. De nauwkeurigheid wordt gecontroleerd met zogenoemde ijkgewichten. Wijkt de weegschaal teveel af, dan wordt deze meteen afgesteld, zodat aan de norm wordt voldaan. Tenslotte krijgt de weegschaal een conformiteitsverklaring, als bewijs van de doorgevoerde ijking.

                                             

Kalibreren
Kalibratie lijkt erg op ijken, maar is zeker niet hetzelfde. Kalibreren is het vergelijken van een gemeten waarde van een meetsysteem met een werkelijk gemeten waarde van een standaard om de afwijking vast te stellen. Het verschil tussen een kalibratie en ijking is dat er bij een kalibratie niets wordt bijgesteld. Het kalibratiecertificaat geeft enkel de afwijking weer. Ook wordt een weegschaal bij een kalibratie niet voorzien van een ijksticker. Na kalibratie ontvangt u een kalibratiecertificaat. Met dit certificaat voldoet u aan ISO, HCCP en GMP. Beko Techniek adviseert dan ook om jaarlijks een (her)kalibratie uit te voeren, alleen dan weet u of u met de juiste gewichten werkt. Beko Techniek helpt u hier graag bij! Voor meer informatie neem contact op met onze afdeling bakkerijgereedschap via e-mail bg@beko-techniek.nl of bel met 024-6486288.

 

 

Meet- weegapparatuur
In de webshop is een ruim assortiment te vinden. Bekijk weegschalen of thermometers!

U kunt ook gebruik maken van onze Meten & Wegen-actie!
Alle meet- en weegapparatuur in de actiebrochure is ijkbaar.

Klik op de button om de actiebrochure te bekijken ↓

 Terug naar overzicht